نوشته شده توسط : teacher

متاسفانه بعلت کمی وقت ساعت تدریس زبان انگلیسی برای سال اول ما خیلی زود مجبوریم سراغ مهارت Writing برویم یعنی از همان روزهای اول درست میرویم سراغ آخرین مهارت!! 1- گوش دادن 2- صحبت کردن 3- خواندن 4- "نوشتن" یعنی دقیقاً همان موقع که از دانش‌ آموزان می‌خواهیم که 1- گوش بدهند 2- صحبت کنند 3- بخوانند ، از آنها توقع داریم که به سرعت یاد بگیرند که "بنویسند". منکر توانایی بچه ها نیستیم اما هستند دانش‌آموزانی که نیاز به کار بیشتری دارند. چه خوب است که قبل از رفتن سراغ مهارت "نوشتن" دو الی سه جلسه را صرفاً درگیر سه مهارت قبل از آن بکنیم. یعنی توی این دو سه جلسه تاکید و توجه خود را معطوف این کنیم که اول دانش آموزان 1- و 2- به حروف (و سپس کلمات) خوب گوش بدهند و تکرار کنند و 3- بتوانند حروف (و یا کلمات) را بخوانند. در این مدت می‌توانیم مثلاً با تهیه فلش کارت و ... و توزیع و تعویض آنها میان دانش آموزان انگیزه لازم را برای آنان فراهم کنیم تا قبل از رفتن سراغ "نوشتن" آنها را خوب یاد گرفته باشند تا در مراحل بعد که روی این مهارت (رسم الخط) کار میکنیم بازدهی کارمان بیشتر شود و مجبور نشویم که فشار زیادی روی یادگرفتن همزمان اسم و ادای حروف ("خواندن") و "نوشتن"  به دانش آموزان و خودمان تحمیل کنیم.

اما چگونه حروف الفبا را تدریس کنیم؟

بی شک تدریس حروف الفبا یکی از مهمترین مسائل و مراحل در زمینه آموزش زبان انگلیسی به نوآموزان مبتدی است و چیزی که در مرحله تدریس حروف الفبا حائز اهمیت بسیار زیاد است، دقت و توجه به رسم الخط دانش آموزان است. حتماً دقت کرده اید که بین زیبایی خط و علاقه دانش آموز به فراگیری زبان ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد و تقریباً تمام دانش آموزانی که رسم الخط انگلیسی خوبی دارند بیشتر به درس زبان انگلیسی علاقمندند، البته این بدان معنا نیست که به صرف نداشتن خط زیبا بقیه دانش آموزان علاقه ای به یادگیری زبان انگلیسی ندارند. حال با توجه به این مسئله وظیفه ما بعنوان مربی زبان انگلیسی چیست؟

بهترین شروع روشن کردن رابطه خوب نوشتن و موفقیت آتی برای دانش آموزان است. خوب است از همان جلسات اول به دانش آموزان انگیزه لازم برای توجه به این مسئله را بدهیم، مثلاً از راه تشویق کردن، جایزه و نمره و ... . اما این تمام کار نیست. نقش  معلم بعنوان راهنما در این زمینه بسیار حیاتی است.

برای تدریس رسم الخط حروف الفبا:

1- بر روی تخته سه خط (شبیه خطوط کتاب - صفحه دوم) می کشیم.

2- قبل از نوشتن حرف (ابتدا حروف بزرگ) چند بار آن را با صدای بلند می‌خوانیم.

3- همراه خواندنمان از دانش ‌آموزان می‌خواهیم که با صدای بلند و به صورت صحیح تکرار کنند.

4- حرف موردنظر را به آرامی و با سرعت حرکت پایین مینویسیم و از بچه ها می خواهیم که بدون اینکه خودشان چیزی بنویسند ابتدا به نحوه نوشتن آن و نحوه و "جهت حرکت نوشتن" حرف موردنظر خوب دقت کنند.(اگر لازم باشد چندین بار می نویسیم). تاکید روی جهت حرکت دست یادمان نرود.

5- جهت ها و حرکات دست را با فِلِشهایی شبیه آنچه کتاب انجام داده است مشخص میکنیم.

6- نام حرف موردنظر را دوباره چندین بار با صدای بلند میخوانیم و از بچه ها می‌خواهیم که تکرار کنند.

7- تصویر کلمه ای که با حرف مورد نظرمان شروع میشود را نشان میدهیم و آن را میخوانیم و از دانش آموزان میخواهیم که تکرار کنند. A for Apple, B for Boy, C for cat, D for Dog, …

8- از دانش آموزان می‌خواهیم که با دقت و توجه به "جهتها" حرف موردنظر را فقط "یکبار" در دفترشان بنویسند و خودمان به کار آنها نظارت میکنیم.

9- از چند دانش آموز می‌خواهیم که بیایند و روی تخته حرف موردنظر را به درستی و با توجه به جهتها بنویسند.

10- از دانش آموزان می‌خواهیم که حرف موردنظر را در یک سطر (اگه لازم شد بیشتر) بنویسند و خودمان نظارت می‌کنیم.

11- تشویق یادمان نرود.:: موضوعات مرتبط: تدریس حروف الفبای انگلیسی سال اول
تاریخ انتشار : پنجشنبه یکم مهر ۱۳۸۹ |